Get Adobe Flash player

APIE KLUBĄ

Kauno sportinių šokių klubas „Junda“ yra Lietuvos sportinių šokių federacijos narys.

Klubo veiklos pradžia – 1994 metai. Per daugiau negu 15 metų išauginome ne vieną gražių šokėjų porą. Klubo įkūrėjos – kvalifikuotos trenerės Rasa Simanavičienė ir Vilma Skublickaitė. Jos su savo šokėjais dalijasi laimėjimų džiaugsmu ir pralaimėjimų kartėliu.

„Jundos“ nariai yra daugelio respublikinių ir tarptautinių sportinių šokių varžybų, konkursų, festivalių finalininkai ir nugalėtojai.

2002 metais trenerei Vilmai Skublickaitei ir šokėjams įteikti Kauno mero Eriko Tamašausko padėkos raštai už didelius sporto laimėjimus.

Klubo veikla labai įvairi. Norintieji daugiau sportuoti aktyviai treniruojasi ir siekia sporto laimėjimų. Tačiau galima tik susipažinti su šokiais, pasimokyti jų pagrindų, pagrindinių žingsnių, pagražinti savo laikyseną, judesius ar tiesiog smagiai praleisti laiką. Kad ir ką pasirinksite, klubo trenerės atsižvelgs į Jūsų norus, sudarys sąlygas ir pasiūlys specialų treniruočių tvarkaraštį.

Mūsų klube yra vaikų, paauglių, jaunimo ir suaugusiųjų grupės. Jie šoka įvairius šokius.

„Junda“ kasmet rengia dvejas sportinių šokių varžybas: žiemą – „Junda“ ir pavasarį – „Vaikystės spalvos“.

Klube vyksta daug įvairių renginių: pramoginių šokių šventės, vaikų ir suaugusiųjų vakaronės ir kt. Jau tradicija tapo bendros klubo narių kelionės į Nacionalinį operos ir baleto teatrą. Rengiame išvykas į gamtą, mėgstame plaukti baidarėmis.

Kiekvieną vasarą organizuojame sportinių šokių stovyklą vaikams. Keletą metų stovyklavome Druskininkuose, Ignalinoje ir Birštone. Pastaruoju metu važiuojame į Daugus.
„Jundos“ šokėjai aktyviai dalyvauja sportinių šokių varžybose pagal Lietuvos sportinių šokių federacijos kalendorių, pramoginių šokių šventėse ir festivaliuose, įvairiuose koncertuose. Esame parengę gražių šokių kompozicijų.

Daug metų klubo šokėjai yra Kauno miesto švenčių dalyviai.

2004 metais klubo trenerei Vilmai Skublickaitei už nuoširdų dalyvavimą Kauno miesto šventės renginiuose įteiktas Kauno mero Arvydo Garbaravičiaus padėkos raštas.

Sportinių šokių klubas „Junda“ dalyvavo Kaune vykusiame VI respublikiniame ugdymo įstaigų pramoginių šokių kompozicijų festivalyje „Draugystės tiltai 2010“. Parodėme šokių kompoziciją „Pokylis Vienoje“. Klubo solo šokėjos pašoko kompoziciją „Bugivugis“.

Trenerėms Rasai Simanavičienei ir Vilmai Skublickaitei įteikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo Antano Bagdono padėkos raštai už nuoširdų ir kūrybingą dalyvavimą pramoginių šokių kompozicijų festivalyje „Draugystės tiltai 2010“.

2010 metų gruodį „Jundos“ šokėjai šoko naujamečiame Lietuvos žemės ūkio universiteto rektoriaus sveikinimo koncerte.

2011 metais dalyvavome Artilerijos bataliono šventėje Kauno įgulos karininkų ramovėje.
2011 metų gegužės 29 dieną devynios klubo poros šoko pirmojoje Kauno moksleivių dainų ir šokių šventėje „Vaikystės taku“. Už nuoširdų darbą šventėje „Vaikystės taku“ klubo trenerės Vilma Skublickaitė ir Rasa Simanavičienė apdovanotos Kauno mero Rimanto Mikaičio padėkos raštais.

Gražios tradicijos, trenerių meilė šokėjams ir puikūs rezultatai įprasmina klubo veiklą. Neatsitiktinai klube išaugo karta gražių šokėjų, kurie ne tik mėgsta šokti, bet šokis tapo jų gyvenimo dalimi. Tai yra didžiausias mūsų trenerių darbo įvertinimas.

Dešimt metų šokęs „Jundoje“ Justas Andriejauskas tęsia šokėjo karjerą – šoka gatvės šokius. 2011 metais Justas puikiai pasirodė televizijos projekte „Tu gali šokti“.
Buvęs klubo šokėjas Giedrius Balnanosis, daugelio tarptautinių sportinių šokių varžybų laureatas ir prizininkas, studijuoja Lietuvos kūno kultūros akademijoje ir sėkmingai tęsia sportininko karjerą dalyvaudamas sportinės aerobikos varžybose.

Klube dirba kvalifikuoti ir kūrybingi  treneriai. Klubas plečiasi, esame atviri naujovėms ir pasiruošę bendradarbiauti.