Get Adobe Flash player

PADĖKA

   Nuoširdžiai dėkojame Kauno sportinių šokių klubo "Junda" šokėjams Ignui Simanavičiui ir Medai Gudeliauskaitei ir vadovėms Rasai Simanavičienei ir Vilmai Skublickaitei už vaikų sportinių šokių pasirodymą, surengtą Kauno kartų namuose 2015 m. sausio 21 d.

Linkime didelės sėkmės, geros sveikatos, širdies šilumos, lauktų ir netikėtų likimo dovanų. Tesiskleidžia naujos kūrybinės idėjos, tebūna ateinantis laikas turtingas džiaugsmu ir prasmingais darbais.

 

Kauno kartų namų Direktorė

Ilona Veronika Klimantavičienė