ŠOKIAI VISIEMS!

VAIKAMS, JAUNIMUI, SUAUGUSIEsieMS!

ŠOKIAI VISIEMS!

VAIKAMS, JAUNIMUI, SUAUGUSIEsieMS!

RENKAMOS NAUJOS ŠOKIŲ GRUPĖS!

pradžia rugsėjo 5 d.

sportiniai šokiai vaikams

solo linijiniai šokiai

poriniai šokiai suaugusiesiems

pROJEKTAS
sPORTUOK. DRAUGAUK. PAŽINK!