Viešoji įstaiga “Jundos šokių klubas” yra Lietuvos sportinių šokių federacijos narys. Klubo veiklos pradžia – 1994 metai. Klubo įkūrėjos – kvalifikuotos trenerės Rasa Simanavičienė ir Vilma Skublickaitė. Nuo 1999 m. statusas – viešoji įstaiga. Klube šoka vaikai, jaunimas, suaugusieji. VšĮ “Jundos šokių klubo” nariai yra daugelio respublikinių ir tarptautinių sportinių šokių varžybų, konkursų, festivalių finalininkai ir nugalėtojai. Viešosios įstaigos veikla įvairi – organizuojamos vasaros dienos stovyklos, vasaros sporto ir laisvalaikio stovyklos. Įstaiga organizuoja Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo ir kvalifikacines sportinių šokių varžybas, tarptautinės šokio dienos paminėjimus Kauno m. gimnazijų stadionuose, šventes šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Klubo šokėjai koncertuoja Kauno mieste: Kauno įgulos karininkų ramovėje, kultūros ir sporto centre “Girstutis”, Kauno specialiojoje mokykloje ir kt. 2011 m. klubo šokėjai dalyvavo I-ojoje Kauno moksleivių dainų ir šokių šventėje “Vaikystės taku”. Klubo trenerės Vilma Skublickaitė ir Rasa Simanavičienė daugelį kartų buvo apdovanotos padėkos raštais už Kauno m. įvaizdžio gerinimą, jaunosios kartos ugdymą ir bendruomeniškumą. 2002 m. trenerei Vilmai Skublickaitei ir šokėjams įteikti Kauno m. mero Eriko Tamašausko padėkos raštai už didelius sporto laimėjimus. Už nuoširdų darbą dainų šventėje “Vaikystės taku” klubo trenerės Vilma Skublickaitė ir Rasa Simanavičienė apdovanotos Rimanto Mikaičio padėkos raštais. Klubo trenerės dirba pagal NVŠ programą Kauno r. ir Kauno m. savivaldybėse, yra įgyvendinę vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektus Kauno r. , Kauno m. savivaldybėse. VšĮ “Jundos šokių klubas”, organizuojant sportinių šokių varžybas “Sidabrinis sakalas”, eilę metų bendradarbiauja su Lietuvos Karinėmis oro pajėgomis, labdaros ir paramos fondu “Švieskime vaikus” . Apie klubo renginius yra pubklikacijų dienraštyje “Kauno diena”.

Viešoji įstaiga “Jundos šokių klubas” yra Lietuvos sportinių šokių federacijos narys. Klubo veiklos pradžia – 1994 metai. Klubo įkūrėjos – kvalifikuotos trenerės Rasa Simanavičienė ir Vilma Skublickaitė. Nuo 1999 m. statusas – viešoji įstaiga. Klube šoka vaikai, jaunimas, suaugusieji. VšĮ “Jundos šokių klubo” nariai yra daugelio respublikinių ir tarptautinių sportinių šokių varžybų, konkursų, festivalių finalininkai ir nugalėtojai. Viešosios įstaigos veikla įvairi – organizuojamos vasaros dienos stovyklos, vasaros sporto ir laisvalaikio stovyklos. Įstaiga organizuoja Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo ir kvalifikacines sportinių šokių varžybas, tarptautinės šokio dienos paminėjimus Kauno m. gimnazijų stadionuose, šventes šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Klubo šokėjai koncertuoja Kauno mieste: Kauno įgulos karininkų ramovėje, kultūros ir sporto centre “Girstutis”, Kauno specialiojoje mokykloje ir kt. 2011 m. klubo šokėjai dalyvavo I-ojoje Kauno moksleivių dainų ir šokių šventėje “Vaikystės taku”. Klubo trenerės Vilma Skublickaitė ir Rasa Simanavičienė daugelį kartų buvo apdovanotos padėkos raštais už Kauno m. įvaizdžio gerinimą, jaunosios kartos ugdymą ir bendruomeniškumą. 2002 m. trenerei Vilmai Skublickaitei ir šokėjams įteikti Kauno m. mero Eriko Tamašausko padėkos raštai už didelius sporto laimėjimus. Už nuoširdų darbą dainų šventėje “Vaikystės taku” klubo trenerės Vilma Skublickaitė ir Rasa Simanavičienė apdovanotos Rimanto Mikaičio padėkos raštais. Klubo trenerės dirba pagal NVŠ programą Kauno r. ir Kauno m. savivaldybėse, yra įgyvendinę vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektus Kauno r. , Kauno m. savivaldybėse. VšĮ “Jundos šokių klubas”, organizuojant sportinių šokių varžybas “Sidabrinis sakalas”, eilę metų bendradarbiauja su Lietuvos Karinėmis oro pajėgomis, labdaros ir paramos fondu “Švieskime vaikus” . Apie klubo renginius yra pubklikacijų dienraštyje “Kauno diena”.

treneriai

vilma skublickaitė

Sportinių šokių trenerė ir pedagogė. LSŠF Lotynų Amerikos šokių programos nacionalinės A kategorijos teisėja, standartinių šokių programos nacionalinės B kategorijos teisėja.

Baigė Lietuvos muzikos akademiją ir įgijo pramoginių šokių pedagogo kvalifikaciją.

rasa simanavičienė

Sportinių šokių trenerė ir pedagogė. LSŠF Lotynų Amerikos šokių programos ir standartinių šokių programos nacionalinės B kategorijos teisėja.

Baigė Lietuvos muzikos akademiją ir įgijo pramoginių šokių pedagogo kvalifikaciją.
Baigė teatrologijos magistrantūros studijų programą Vytauto Didžiojo universitete ir įgijo menotyros magistro kvalifikacinį laipsnį.

rasa simanavičienė

Sportinių šokių trenerė ir pedagogė. LSŠF Lotynų Amerikos šokių programos ir standartinių šokių programos nacionalinės B kategorijos teisėja.

Baigė Lietuvos muzikos akademiją ir įgijo pramoginių šokių pedagogo kvalifikaciją.
Baigė teatrologijos magistrantūros studijų programą Vytauto Didžiojo universitete ir įgijo menotyros magistro kvalifikacinį laipsnį.